Tôi không biết bạn muốn đổi món hàng màu gì? NPC liếc nhìn một vài người

TULAR:
Không biết anh có thể để cho cấp dưới của mình trông chừng nơi đã rèn giũa cho anh không?

Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự cô lập Công chúa thứ bảy và Lâm Phong

TULAR:
Tôi không biết liệu họ có bị sốc trước tài năng phi phàm của cô ấy không

Tôi chỉ nhận ra rằng những ngày này trôi qua nhanh như thế nào

TULAR:
Tôi đã đưa cô ấy đến đây để xem viên ngọc trai đêm khổng lồ này

Đây là lần đầu tiên Sheng Sheng hỏi rõ ràng như vậy.

TULAR:
Chỉ để phát hiện ra rằng ba người bạn cùng phòng của cô ấy thực sự đang xem phim ma

Người đi ngang qua có thể là người gieo giống

TULAR:
Đoán nó là một phần của toàn bộ vũ khí ma thuật lớn hoặc vòng tròn ma thuật

Những người tham gia cuộc săn có thể nhận được một phần nhỏ của phần thưởng

TULAR:
Tôi không biết bạn nghĩ gì về tình trạng của Spirit Hall trên đất liền